Genealogie de Boer

Deze genealogie betreft hoofdzakelijk fam. de Boer,
afkomstig uit omgeving Woudsend, Leeuwarden, Franeker en Apeldoorn

Mede door opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen die mij werden verstrekt door Ignaas Nieuwenhuis, is de publicatie van de hieronder weergegeven genealogische gegevens nog nauwkeuriger geworden. Ook dank aan vele anderen die een steentje, hoe klein dan ook, hebben bijgedragen aan het verder completeren.

Laatst bijgewerkt: 24-11-2014

Home | Genealogie Omlo | Genealogie de Boer | Genealogie Nijhuis | Genealogie Nijhof | Privacy

 
Generatie I
                                        
+-------------------------------------+
|         Age         |x       Lisck/Lijsbeth      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M V
                   v  v
 
I    Age.
Relatie met Lisck/Lijsbeth.
Uit deze relatie:
   1.  Jacob AAGES (Ages) (zie II).
   2.  Willem, overleden op 7-4-1720 te Nijehuizum.
   3.  Mary, overleden ca 1744 te Workum.
Gehuwd te Wymbritseradeel met Lieuwke GERKES.

Generatie II
                                  
         Age         x       Lisck/Lijsbeth      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|       Jacob AAGES       |x       Lieuts TJIBBES      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  V V M M M
                  v  v v v
 
II    Jacob AAGES (Ages).
Gehuwd te Workum, gehuwd voor de kerk te Wymbritseradeel met Lieuts TJIBBES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Heske, overleden te Oudega.
Gehuwd te Workum met Jan HENDRIKS.
   2.  Liesbeth.
   3.  Age JACOBS, gedoopt op 31-7-1714 te Blauwhuis (zie IIIa).
   4.  Tibbe JACOBS, gedoopt op 20-10-1716 te Woudsend (zie IIIb).
   5.  Ynte (Iente) JACOBS, gedoopt op 30-4-1718 te Workum (zie IIIc).

Generatie III
      ^       ^             ^       ^
       Jacob AAGES       x       Lieuts TJIBBES      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|       Age JACOBS       |x        Antje SEERPS       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M V V
                   x  x
 
IIIa    Age JACOBS, overleden op 27-10-1789 te Woudsend.
Gehuwd op 22-1-1747 te Woudsend met Antje SEERPS, overleden op 18-12-1794 te Woudsend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Ages TABAK, geboren circa 1747, overleden op 6-6-1815 te Woudsend.
Gehuwd op 1-8-1784 te Woudsend met Sepk Gerbens FLUITMAN, overleden op 29-8-1792 te Woudsend.
   2.  Trientje AAGES, geboren T1747-1763, overleden op 7-9-1807 te Woudsend.
   3.  Fettje AGEMA, geboren circa 1763, overleden op 19-9-1828 te Wymbritseradeel.
Gehuwd (1) op 1-8-1784 te Woudsend met Doede JOHANNES, overleden op 5-6-1795 te Balk.
Gehuwd (2) op 13-11-1796 te Balk met Jacob Hylkes de BEER/BOER, overleden op 3-8-1846 te Wymbritseradeel.

      ^       ^             ^       ^
       Jacob AAGES       x       Lieuts TJIBBES      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Tibbe JACOBS       |x       Trintie CLAESES      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+
                   M M
 
IIIb    Tibbe JACOBS, overleden op 2-6-1774 te Workum.
Gehuwd te Workum met Trintie CLAESES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob TIBBES, overleden voor 1761.
   2.  Jacob TIBBES, overleden op 16-1-1794 te Workum.

      ^       ^             ^       ^
       Jacob AAGES       x       Lieuts TJIBBES      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Ynte (Iente) JACOBS     |x       Geeske HARMENS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
               M V M M V M M M M V
               v v v v v v v v v v
 
IIIc    Ynte (Iente) JACOBS, boer, overleden op 27-7-1788 te Woudsend.
Gehuwd op 6-5-1742 te Woudsend (Wymbritseradeel) met Geeske HARMENS, overleden op 26-9-1803 te Woudsend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Japik Intes de BOER, geboren ca? 1743 (zie IVa).
   2.  Liesbeth INTES, geboren circa 1743, overleden op 15-7-1820 te Doniawerstal.
Gehuwd (1) circa 1765 met Teeke Walles BOSMA, geboren op 7-9-1734 te Sneek, overleden op 8-3-1810 te Doniawerstal.
Gehuwd (2) op 20-1-1811 te St. Nicolaasga met Cobus ANNES, overleden na 1820.
   3.  Harmen Entes (Intes) de BOER, geboren circa 1744 te Indijk (Wymbritseradeel) (zie IVb).
   4.  Willem Intes/Yntes de BOER (Entes), geboren circa 1746 te Ypecolsga (zie IVc).
   5.  Anke Intes de BOER, geboren circa 1748, overleden op 29-11-1816 te Workum.
Gehuwd op 29-4-1774 te Workum met Tjeerd Jacobs BUWALDA, overleden op 12-12-1805 te Workum.
   6.  Leobartus (Lubbert) de BOER (Lubbert Ientes/Entes), geboren circa 1754 te Indijk Woudsend (zie IVd).
   7.  Otte Entes de BOER, geboren circa 1754 te Woudsend (zie IVe).
   8.  Agapitus (Age) de BOER, geboren circa 1756 (zie IVf).
   9.  Douwe Ientes de BOER (zie IVg).
   10.  Luutske Intes de BOER, overleden op 24-5-1784 te Woudsend.
Gehuwd op 27-1-1782 te Woudsend met Feijke Hendriks de BOER, overleden op 22-1-1836 te Harlingen.

Generatie IV

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Japik Intes de BOER     |x -> 1e    Titje BAUKES       
+-------------------------------------+|  x -> 2e   Jikke PIETERS       
                    |  |  x -> 3e   Gertje Piers JONKMAN     
                    |  |                  
                   +-+ +
                   V M M
                   x 
 
IVa    Japik Intes de BOER, geboren ca? 1743, overleden op 25-11-1779 te Woudend.
Gehuwd (1) te Wymbritseradeel met Titje BAUKES.
Gehuwd (2) te Wymbritseradeel met Jikke PIETERS.
Gehuwd (3) op 6-6-1779 te Wymbritseradeel met Gertje Piers JONKMAN, overleden op 17-10-1826 te Woudsend.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Balbina (Baukjen), overleden op 13-1-1848 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 3-5-1795 te Woudsend met Jan Volkers BAPTIST, overleden op 31-12-1826 te Wymbritseradeel.
   2.  Indes (Ynte).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Sikke.

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|  Harmen Entes (Intes) de BOER   |x -> 1e     Jeltje TISSES       
+-------------------------------------+|   x -> 2e   Marijke Jacobs BOUWMA     
                    |   |                 
                   +-+-+ +-+
                   V M V V M
                   x x  x x
 
IVb    Harmen Entes (Intes) de BOER, schoenmaker, geboren circa 1744 te Indijk (Wymbritseradeel), overleden op 27-11-1826 te Wymbritseradeel.
Gehuwd (1) op 3-6-1770 te Woudsend (Wymbritseradeel) met Jeltje TISSES, geboren te Woudsend (Wymbritseradeel), overleden op 16-1-1785 te Woudsend (Wymbritseradeel).
Gehuwd (2) op 10-2-1807 te Woudsend (Wymbritseradeel) met Marijke Jacobs BOUWMA, geboren op 17-2-1774 te Bakhuizen (Gaasterland-Sloten), overleden op 1-3-1841 te Wymbritseradeel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reinildis (Reinske), overleden op 23-6-1855 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 1-9-1793 te Roodhuis (Littenseradeel) met Jan Jelles BERGSMA, overleden op 7-5-1853 te Wymbritseradeel.
   2.  Inte Harmens, overleden op 27-12-1826 te Wymbritseradeel.
Gehuwd (1) op 27-4-1800 te Sneek met Grietie Jans ALGRA, overleden voor 1810 te Wymbritseradeel.
Gehuwd (2) op 4-2-1810 te Woudsend met Janke Yntes KINGMA, overleden op 13-12-1823 te Wymbritseradeel.
   3.  Geeske, overleden op 20-12-1811.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Johanna (Jantie), overleden op 5-4-1880 te Sneek.
Gehuwd op 10-6-1832 te Woudsend (Wymbritseradeel) met Johannes Dominicus BUSKER, overleden op 5-12-1875 te Sneek.
   5.  Jacobus (Jacob), arbeider, overleden op 26-10-1878 te Groningen.
Gehuwd op 14-5-1843 te Schoterland met Metje Geerts LAAGLAND, overleden op 13-2-1865 te Leeuwarden.

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Willem Intes/Yntes de BOER   |x     Bottje Gerrits KINGMA     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+
                 V V M M V M
                 x     
 
IVc    Willem Intes/Yntes de BOER (Entes), geboren circa 1746 te Ypecolsga, overleden op 13-3-1829 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 30-1-1774 te Wymbritseradeel met Bottje Gerrits KINGMA, overleden op 8-8-1813 te Woudsend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Acca (Octjen), geboren op 28-1-1775 te Woudsend, overleden op 21-9-1821 te Woudsend.
Gehuwd op 4-5-1794 te Wymbritseradeel met Andries de RIJK, overleden op 29-8-1817 te Wymbritseradeel.
   2.  Gesina (Geeske), overleden voor 1778.
   3.  Ynte, overleden voor 1778.
   4.  Indes (Iente), overleden voor 1782.
   5.  Gysberta (Geeske), overleden voor 1811.
   6.  Yndes (Iente), overleden voor 1811.

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Leobartus de BOER     |x    Catharina Lodewijks VERWER   
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+-+
                 V M M M V V M
                  v v v v v v
 
IVd    Leobartus (Lubbert) de BOER (Lubbert Ientes/Entes), brasseur/ bierbrouwer, geboren circa 1754 te Indijk Woudsend, overleden op 16-9-1817 te Leeuwarden.
Gehuwd op 8-2-1784 te Woudsend, gehuwd voor de kerk op 8-2-1784 te Woudsend met Catharina (Trientje) Lodewijks VERWER (Lowieses), geboren op 3-5-1761 te Woudsend, overleden op 14-12-1833 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Veronica (Vroukjen), overleden op 16-8-1794.
   2.  Eugenius (Iente/Indes), geboren te Woudsend (zie Va).
   3.  Ludowicus (Lowies/Lodewijk), gedoopt (rk) op 25-8-1788 te Woudsend (zie Vb).
   4.  Jacobus (Jacob) Lubberts, gedoopt (rk) op 15-1-1792 te Woudsend (zie Vc).
   5.  Veronika Maria (Vroukjen Marike), overleden op 16-4-1881 te Leeuwarden.
Gehuwd op 16-11-1816 te Leeuwarden met Suibertus Joannes ter HORST (Swibertus), kopman, geboren op 25-1-1797 te Leeuwarden, overleden op 26-6-1837 te Leeuwarden.
   6.  Geertruida Maria, overleden op 26-4-1877 te Leeuwarden.
Gehuwd op 16-11-1816 te Leeuwarden met Sybrandus Feddes BLAUWSTRA, blauwverver, overleden op 12-4-1864 te Leeuwarden.
   7.  Siderius Thomas (Citse), gedoopt op 21-12-1799 te Leeuwarden (zie Vd).

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Otte Entes de BOER     | x -> 1e   Ieke Simkes BRUINSMA     
+-------------------------------------+ |     x -> 2e   Ieke JOHANNIS       
                    |     |                    
                    + +-+-+-+-+-+-+-+
                    M V V V V M M M V
                          v  x 
 
IVe    Otte Entes de BOER, kastelein, geboren circa 1754 te Woudsend, overleden op 29-8-1831 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 25-1-1778 te Wymbritseradeel met Ieke Simkes BRUINSMA, overleden op 19-7-1780 te Woudsend.
Gehuwd (2) op 5-8-1781 te Joure (Haskerland) met Ieke (Yke) JOHANNIS, overleden op 9-5-1840 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Indes (Iente), overleden voor 1790.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Durckjen, overleden voor 1785.
   3.  Geyske, overleden op 24-11-1868 te Leeuwarden.
   4.  Theodora Dirkjen, overleden voor 1787.
   5.  Theodora Dirkjen, overleden op 16-9-1865 te Leeuwarden.
   6.  Indes (Iente) Ottes (Ente Ottes), gedoopt op 29-8-1790 te Woudsend (zie Ve).
   7.  Johannes, overleden op 2-2-1835 te Leeuwarden.
   8.  Otto (Otte), schilder, overleden op 14-8-1856 te Leeuwarden.
Relatie met Anna JANSEN.
   9.  Ivetta (Iebeltje), overleden op 18-1-1818 te Leeuwarden.

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Agapitus de BOER      |x       Jetske HENDRIKS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+-+
                  V V V V M
                  x x x x 
 
IVf    Agapitus (Age) de BOER, geboren circa 1756, overleden op 4-5-1812 te Lemsterland.
Gehuwd op 5-5-1782 te Woudsemd met Jetske HENDRIKS, geboren circa 1750 te Ypecolsga, overleden op 27-10-1825 te Lemsterland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria/Marijke Ages, overleden op 29-1-1827 te Lemmer.
Gehuwd op 16-1-1820 te Lemsterland met Kasper Harmens BROOKMAN, wever, overleden op 26-1-1827 te Lemmer.
   2.  Lucia (Luts), overleden op 21-5-1863 te St.Nicolaasga.
Gehuwd op 8-5-1814 te Lemmer met Jan Willems MEIJER, huisman, overleden op 7-9-1854 te Lemsterland.
   3.  Iduberta (Iedje/Ytje/Itje), overleden op 22-4-1866 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 1-9-1811 te Woudsenden met Pier Romkes HUITEMA, werkman, overleden op 22-7-1847 te Wymbritseradeel.
   4.  Geeske Ages, overleden op 5-6-1846 te Workum.
Gehuwd op 17-6-1821 te Lemsterland met Gerrit Jans PLANTAGIE, arbeider, geboren circa 1796 te Balk (Gaasterland), overleden op 6-11-1861 te Workum.
   5.  Henricus, overleden voor 1812.

      ^       ^             ^       ^
     Ynte (Iente) JACOBS     x       Geeske HARMENS      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Douwe Ientes de BOER     |x      Afke Pyters JORNA      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   V V V
                    x 
 
IVg    Douwe Ientes de BOER, overleden op 14-10-1799 te SardiniŽ†®I).
Gehuwd op 7-11-1784 te Wymbritseraddel met Afke Pyters JORNA, overleden op 3-1-1798 te Heeg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, overleden voor 1788.
   2.  Gisberta (Geeske), overleden op 10-11-1859 te Balk.
Gehuwd op 28-5-1809 te Woudsend met Anne Piers van der MEULEN, kuiper te Balk, overleden op 26-11-1859 te Balk.
   3.  Maria.

Generatie V

 
      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x    Catharina Lodewijks VERWER   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Eugenius de BOER      |x -> 1e    Dorothea de FABER      
+-------------------------------------+|      x -> 2e  Elisabeth SCHILSTRA     
                    |      |               
                 +-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+
                 M M M V V m m V m M m
                   v x x   x  v
 
Va    Eugenius de BOER (Iente/Indes), wieldraaijer\koffieschenker, geboren te Woudsend, overleden op 8-7-1853 te Leeuwarden.
Gehuwd (1) op 23-4-1809 te Leeuwarden met Dorothea (Dieuwke) de FABER, geboren op 2-2-1785 te Leeuwarden, overleden op 1-4-1824 te Leeuwarden.
Gehuwd (2) op 27-6-1829 te Leeuwarderadeel met Elisabeth SCHILSTRA (Bottje Schilstra), geboren te Bolsward, overleden op 4-11-1850 te Leeuwarden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leobartus Ludovicus, geboren op 12-10-1810 te Leeuwarden, overleden op 26-2-1835 te ?s-Hertogenbosch.
   2.  Johannes, geboren op 6-12-1812 te Leeuwarden, overleden na 1833.
   3.  Lodewijk Eugenius, geboren op 14-4-1815 te Leeuwarden (zie VIa).
   4.  Victoria, geboren op 29-6-1818 te Leeuwarden, overleden op 31-8-1888 te Leeuwarden.
Gehuwd op 5-3-1843 te Leeuwarden met Frederik BERSE…ľ/b>, muzykant, geboren circa 1824, overleden op 20-11-1877 te Leeuwarden.
   5.  Catharina Geertruida, dienstmeid, geboren op 11-7-1820 te Leeuwarden, overleden op 8-10-1901 te Franeker.
Gehuwd op 19-5-1850 te Franeker met Gerrit POSTMA, arbeider, geboren op 27-5-1817 te Franeker, overleden op 21-5-1871 te Franeker.
   6.  Petrus Joannes, geboren op 13-4-1823 te Leeuwarden, overleden op 5-8-1823 te Leeuwarden.
Uit het tweede huwelijk:
   7.  Petrus, geboren op 18-4-1829 te Leeuwarden, overleden op 18-5-1829 te Leeuwarderadeel.
   8.  Johanna, geboren op 13-6-1830 te Leeuwarderadeel, overleden op 24-9-1907 te Culemborg.
Gehuwd op 1-7-1870 te Culemborg met Johannes JANSEN, geboren op 1-10-1823, overleden op 8-2-1885 te Culemborg.
   9.  Eugenius Lodewijkus, geboren op 9-5-1834 te Leeuwarden, overleden op 11-7-1834 te Leeuwarden.
   10.  Leobartus, geboren op 17-9-1836 te Leeuwarden (zie VIb).
   11.  N.N. Geboren op 17-9-1836 te Leeuwarden, overleden op 17-9-1836 te Leeuwarden.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x    Catharina Lodewijks VERWER   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Ludowicus de BOER     |x       Everdina KINDS      
+-------------------------------------+|
                    |                    
               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+
               V V M V m M m M m v
               x   x    x  
 
Vb    Ludowicus (Lowies/Lodewijk) de BOER, koekebakker, overleden op 26-10-1839 te Leeuwarden.
Gehuwd op 8-9-1811 te Leeuwarden met Everdina (Eva) KINDS, geboren op 9-11-1789 te Leeuwarden, overleden op 25-4-1834 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida, geboren op 11-7-1812 te Leeuwarden, overleden op 2-4-1898 te Leeuwarden.
Gehuwd op 26-4-1837 te Leeuwarden met Joseph van der WERFF, overleden op 12-11-1890 te Leeuwarden.
   2.  Catharina, geboren op 1-1-1814 te Leeuwarden, overleden na 1845.
   3.  Johannes, geboren op 24-10-1815 te Leeuwarden, overleden op 11-4-1842 te Leeuwarden.
   4.  Fronica, geboren op 5-2-1818 te Leeuwarden, overleden op 14-2-1900 te Leeuwarden.
Relatie met Jacobus MASTENBROEK.
   5.  Leobartus, geboren op 19-12-1819 te Leeuwarden, overleden op 24-12-1819 te Leeuwarden.
   6.  Leobertus Marcellus, schoenmaker, geboren op 16-1-1821 te Leeuwarden, overleden op 26-8-1846 te Leeuwarden.
   7.  Lodewijk Marcellus, geboren op 16-1-1821 te Leeuwarden, overleden op 4-3-1822 te Leeuwarden.
   8.  Leobertus Johannes Sybrandus, geboren op 28-8-1823 te Leeuwarden, overleden op 2-1-1900 te Dokkum.
Gehuwd (1) op 11-5-1851 te Sneek met Johanna Catharina VISSER, overleden op 4-11-1880 te Dokkum.
Gehuwd (2) op 26-6-1884 te Dokkum met Ida W?T, overleden op 15-5-1932 te Dokkum.
   9.  Paulus, geboren op 27-12-1824 te Leeuwrden, overleden op 30-12-1824 te Leeuwarden.
   10.  Everdina Geertruida, geboren op 1-11-1828 te Leeuwarden, overleden op 17-3-1842 te Leeuwarden.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x    Catharina Lodewijks VERWER   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Jacobus Lubberts de BOER    |x     Jacoba Oeges de VRIES     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+
                  M V V M
                   x x 
 
Vc    Jacobus (Jacob) Lubberts de BOER, schrijnwerker/kastmaker, overleden T1855-1967.
Gehuwd op 11-5-1817 te Franekeradeel met Jacoba Oeges de VRIES, geboren op 24-11-1792 te Ried (Franekeradeel), overleden op 30-3-1855 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leobartus, geboren op 14-11-1817 te Leeuwarden, overleden na 1853 te Amsterdam.
   2.  Catharina, geboren op 15-12-1820 te Leeuwarden, overleden op 17-4-1862 te Amsterdam.
Gehuwd te Workum met Jasper Johannes Jacobus HOEK, geboren circa 1816 te Geertruidenberg.
   3.  Theodora, geboren op 10-6-1823 te Leeuwarden, overleden op 28-2-1867 te Bloemendaal.
Gehuwd te Leeuwarden met Johannes VALK.
   4.  Hugo, geboren op 11-5-1827 te Leeuwarden, overleden op 17-9-1853 te Amsterdam.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x    Catharina Lodewijks VERWER   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|    Siderius Thomas de BOER    |x    Margaretha Susanna ter HORST   
+-------------------------------------+|
                    |                    
               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
               V v M M M M V m M M V
               x  x v      x 
 
Vd    Siderius Thomas (Citse) de BOER, verwer / koopman(1830), overleden op 5-9-1847 te Amsterdam.
Gehuwd op 16-2-1822 te Leeuwarden met Margaretha Susanna ter HORST, geboren op 13-2-1800 te Leeuwarden, overleden op 28-7-1863 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Everdina Anthonia, geboren op 2-12-1822 te Leeuwarden.
Gehuwd te Amsterdam met Ruurd POSTMUS, kleermaker, overleden op 30-7-1854 te Amsterdam.
   2.  Petronella Agatha Itisberga, geboren op 21-5-1825 te Leeuwarden, overleden op 6-11-1825 te Leeuwarden.
   3.  Leobertus Marcellus, geboren op 28-2-1827 te Leeuwarden, overleden na 1866.
Gehuwd op 8-3-1854 te Vlissingen met Maria Johanna HANDELER, overleden na 1866.
   4.  Rudolphus Johannes, geboren op 9-1-1829 te Leeuwarden (zie VIc).
   5.  Lodewijkus Johannes, geboren op 20-10-1830 te Leeuwarden, overleden op 29-1-1879 te Veenhuizen (Norg).
   6.  Gerardus Everhardus Jacobus, geboren op 24-7-1832 te Leeuwarden.
   7.  Petronella Agatha, geboren op 29-1-1835 te Leeuwarden.
   8.  Sybrandus Ferdinandus, geboren op 21-5-1837 te Leeuwarden, overleden op 1-7-1838 te Leeuwarden.
   9.  Johannes Antonius, geboren op 31-5-1839 te Leeuwarden.
   10.  Johannes Christoffel, geboren op 23-5-1841 te Leeuwarden, overleden na 1869.
Gehuwd op 2-5-1866 te Amsterdam met Anna Maria FRANKEN, overleden na 1869.
   11.  Dorothea Maria, geboren op 16-12-1844 te Leeuwarden.

      ^       ^             ^       ^
     Otte Entes de BOER      x       Ieke JOHANNIS       
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Indes Ottes de BOER     |x     Aaltje Rinses VELTMAN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+
                   V V
                   x x
 
Ve    Indes (Iente) Ottes de BOER (Ente Ottes), overleden op 28-12-1821 te Suriname.
Gehuwd op 30-6-1813 te Workum met Aaltje Rinses VELTMAN, geboren op 13-10-1793 te Workum, overleden op 10-8-1853 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ieke Intes, geboren op 2-8-1814 te Workum.
Gehuwd te Workum met Andries Annes VISSER, geboren op 28-2-1812 te Bolsward.
   2.  Entje Entes, geboren op 27-3-1822 te Workum, overleden op 25-3-1877 te Leeuwarden.
Gehuwd te Leeuwarden met Hendrikus Arnoldus JELGERSMA.

Generatie VI

 
      ^       ^             ^       ^
      Eugenius de BOER      x      Dorothea de FABER      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Lodewijk Eugenius de BOER   |x     Agatha Anna Maria ROLF    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+
                  M M M m
                    v 
 
VIa    Lodewijk Eugenius de BOER, logementhouder te Franeker, geboren op 14-4-1815 te Leeuwarden, overleden op 21-11-1854 te Franeker.
Gehuwd op 27-4-1847 te Leeuwarden met Agatha Anna Maria ROLF, logementshoudster, geboren op 1-8-1815 te Leeuwarden, overleden op 3-2-1864 te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Egenius Melchior, geboren op 6-1-1849 te Franeker.
   2.  Johannes Eugenius, geboren op 28-12-1849 te Franeker, overleden op 28-11-1866 te Franeker.
   3.  Egenius Leobertus, geboren op 9-4-1852 te Franeker (zie VIIa).
   4.  Lodovicus Georgius Petrus, geboren op 12-12-1854 te Franeker, overleden op 1-4-1855 te Franeker.

      ^       ^             ^       ^
      Eugenius de BOER      x      Elisabeth SCHILSTRA     
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Leobartus de BOER     |x       Jetske DRAAISMA      
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                V M M V V v V M M
                v v v    v v 
 
VIb    Leobartus de BOER, kunstdraaijer, geboren op 17-9-1836 te Leeuwarden, overleden op 12-5-1902 te Franeker.
Gehuwd op 8-6-1862 te Franeker met Jetske DRAAISMA, geboren op 7-11-1839 te Sneek, overleden op 18-9-1931 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (Betsie), geboren op 30-4-1863 te Franeker, overleden op 7-12-1944 te Apeldoorn.
Gehuwd op 22-5-1887 te Franeker met Sierk ANDELA, slager, geboren op 2-9-1860 te Franeker, overleden na 1944.
   2.  Sipke, geboren op 18-2-1865 te Franeker (zie VIIb).
   3.  Lodewijk, geboren op 17-1-1867 te Franeker (zie VIIc).
   4.  Anna, geboren op 16-2-1869 te Franeker.
   5.  Catharina, kamerverhuurster, geboren op 5-2-1871 te Franeker, overleden op 5-3-1912 te Apeldoorn.
   6.  Johanna, geboren op 3-3-1873 te Franeker, overleden op 23-12-1873 te Franeker.
   7.  Veronica (Vroon), geboren op 7-4-1875 te Franeker.
Gehuwd te Rotterdam, gescheiden te ?s-Gravenhage van Jan Adrianus Cornelis KERKHOF, handelsreiziger, geboren op 1-7-1872 te Gouda, overleden op 27-12-1930 te Kampen.
   8.  Egenius, geboren op 21-5-1877 te Franeker (zie VIId).
   9.  Johannes, geboren op 9-4-1879 te Franeker.

      ^       ^             ^       ^
    Siderius Thomas de BOER    x    Margaretha Susanna ter HORST   
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Rudolphus Johannes de BOER   |x       Clara DRUPPER       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                    M
 
VIc    Rudolphus Johannes de BOER, geboren op 9-1-1829 te Leeuwarden.
Gehuwd te Vlissingen met Clara DRUPPER, geboren circa 1826 te Vlissingen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Johannes DRUPPER, geboren op 30-8-1853 te Woerden.

Generatie VII

 
      ^       ^             ^       ^
    Lodewijk Eugenius de BOER    x     Agatha Anna Maria ROLF    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Egenius Leobertus de BOER   |x     Geertruida van der GEEST    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                 +-+-+-+-+-+
                 M V V M V V
 
VIIa    Egenius Leobertus de BOER, herbergier/logementshouder, geboren op 9-4-1852 te Franeker.
Gehuwd te Leeuwarden met Geertruida van der GEEST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Swiebertus, geboren op 4-2-1877 te Franeker.
   2.  Agatha Anna Maria, geboren op 1-7-1879 te Franeker, overleden op 29-12-1927.
   3.  Maria Agatha, geboren op 10-7-1880 te Franeker.
   4.  Ludovicus Johannes, geboren op 17-9-1882 te Franeker.
   5.  Johanna Ludovicia Maria, geboren op 23-5-1884.
   6.  Ludivicia Johanna, geboren op 21-6-1886 te Franeker, overleden op 23-7-1953.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x       Jetske DRAAISMA      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Sipke de BOER      |x    Hendrika Maria BROEKHOVEN    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+
                   v V
                    x
 
VIIb    Sipke de BOER, houtdraaier, beeldhouwer, meubelfabrikant, geboren op 18-2-1865 te Franeker, overleden op 9-1-1950 te Zuilen.
Gehuwd op 23-5-1901 te Apeldoorn met Hendrika Maria (Heintje) BROEKHOVEN, geboren op 30-9-1870 te Apeldoorn, overleden op 12-12-1947 te Zuilen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Maria, geboren op 23-9-1902 te Apeldoorn, overleden op 17-11-1902 te Apeldoorn.
   2.  Henri?ta Maria (Jet), geboren op 12-2-1909 te Apeldoorn, overleden op 15-9-1959 te Utrecht.
Gehuwd te Apeldoorn met Johannes Petrus Anthonius (Jo) VOGT.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x       Jetske DRAAISMA      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|     Lodewijk de BOER      |x       Pietje ROLSMA       
+-------------------------------------+|
                    |                    
                  +-+-+-+
                  V V V M
                    x 
 
VIIc    Lodewijk de BOER, biljartmaker(1922), geboren op 17-1-1867 te Franeker, overleden T1922-1926.
Gehuwd op 21-4-1894 te Barradeel met Pietje ROLSMA, geboren op 4-8-1868 te Almenum, overleden na 1927.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agatha, geboren op 9-3-1895 te Franeker.
   2.  Jetske, geboren op 23-10-1897 te Franeker.
   3.  Petronella Elisabeth, geboren op 16-8-1899 te Franeker, overleden.
Gehuwd te Amsterdam met Petrus Florentius BURGMAN, brievenbesteller, geboren circa 1897 te Amsterdam.
   4.  Leobartus, geboren op 25-7-1902 te Franeker, overleden op 26-2-1927 te Hilversum.

      ^       ^             ^       ^
      Leobartus de BOER      x       Jetske DRAAISMA      
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|      Egenius de BOER      |x     Gerdina Engelina GORIS    
+-------------------------------------+|
                    |                    
                +-+-+-+-+-+-+-+-+
                V V M M V M V V V
                v v  v v v v v v
 
VIId    Egenius de BOER, beeldhouwer/houtdraaier/later kruidenier, geboren op 21-5-1877 te Franeker, overleden op 11-5-1942 te Apeldoorn.
Gehuwd op 20-6-1903 te Apeldoorn met Gerdina Engelina (Dien) GORIS, dienstbode/winkelierster, geboren op 10-12-1879 te Apeldoorn, overleden op 14-11-1958 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jette Petronella (Jet), geboren op 25-6-1904 te Apeldoorn, overleden op 19-9-1944 te Eindhoven.
Gehuwd op 24-8-1927 te Apeldoorn met Johannes Gerhardus Hendrikus BOSSEWINKEL, geboren op 1-2-1896 te Haaksbergen, overleden op 19-9-1944 te Eindhoven.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen
   2.  Petronella Johanna (Nelly), geboren op 6-10-1905 te Apeldoorn, overleden op 3-2-1999 te Apeldoorn.
Gehuwd op 26-8-1926 te Apeldoorn met Arnoldus Theodorus GIEZEN, kruidenier, geboren op 10-2-1907 te Voorst, overleden op 28-5-1987 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen
   3.  Jacobus Leobartus (Jacob), geboren op 25-4-1907 te Apeldoorn, overleden op 19-5-1923 te Apeldoorn.
   4.  Leobartus Jacobus (Bertus), geboren op 26-9-1908 te Apeldoorn (zie VIIIa).
   5.  Catharina Petronella (Tiny), geboren op 16-12-1910 te Apeldoorn, overleden op 3-1-1987 te Apeldoorn.
Gehuwd op 7-2-1934 te Apeldoorn met Cornelis Stephanus (Cor) BRAND, aannemer te Apeldoorn, geboren op 25-12-1907 te Bilderdam (gem.Leimuiden), overleden op 23-8-1988 te Langweer.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen
   6.  Egenius Albertus (Genus), geboren op 12-11-1913 te Apeldoorn (zie VIIIb).
   7.  Mathilda Hermina Johanna (Tilda), geboren op 25-12-1918 te Apeldoorn, overleden op 31-1-2009 te Zevenaar.
Gehuwd op 3-4-1946 te Apeldoorn, gehuwd voor de kerk op 7-5-1946 te Apeldoorn met Wigbertus Lambertus (Wiger) OMLO, verpleger/werkmeester, geboren op 29-3-1918 te Assen, overleden op 17-7-1996 te Zevenaar.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen
   8.  Anna (Ans), geboren op 7-8-1920 te Apeldoorn, overleden op 3-6-2013 te Apeldoorn.
Gehuwd op 25-9-1946 met Albertus Antonius (Bart) ELLENBROEK, spoorwegbeamtbe, geboren op 9-11-1922 te Apeldoorn, overleden op 6-1-2001 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk: 5 kinderen
   9.  Elisabeth Gerdina (Bep), geboren op 19-1-1923 te Apeldoorn, overleden op 19-9-2006 te Arnhem.
Gehuwd op 14-8-1946 met Antonius Martinus (Antoon) van der ZANDE, geboren op 26-4-1920, overleden op 18-4-2010 te Arnhem.
Uit dit huwelijk: 6 kinderen

Generatie VIII

 
      ^       ^             ^       ^
      Egenius de BOER      x     Gerdina Engelina GORIS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Leobartus Jacobus de BOER   |x      Johanna Maria PACCO     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   M M M
                   v v x
 
VIIIa    Leobartus Jacobus (Bertus) de BOER, verpleger, geboren op 26-9-1908 te Apeldoorn, overleden op 21-5-1981 te Apeldoorn.
Gehuwd 1932 te Kevelaer (D), gehuwd voor de kerk 1932 te Bingen (D) met Johanna Maria (Hanna) PACCO, geboren op 16-2-1905 te Kevelaer (D), overleden op 11-5-1997 te Apeldoorn.
Uit dit huwelijk:
3 kinderen
      ^       ^             ^       ^
      Egenius de BOER      x     Gerdina Engelina GORIS    
          +-------------------+
+------------------+------------------+
|   Egenius Albertus de BOER    |x     Janna Maria GERRITSEN     
+-------------------------------------+|
                    |                    
                   +-+-+
                   * M M
                    v v
 
VIIIb    Egenius Albertus (Genus) de BOER, kruidenier, geboren op 12-11-1913 te Apeldoorn, overleden op 9-1-2004 te Apeldoorn.
Gehuwd met Janna Maria (Jannie) GERRITSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  NN, geboren circa 1948, overleden op 18-3-1948 te Apeldoorn.
   nog 2 kinderen


Bij auteur zijn meer gegevens bekend over de "jongere" generatie.
Vanwege privacy van de betrokkenen zijn deze gegevens niet opgenomen in deze publicatie.

naar bovenkant van deze pagina


Home | Genealogie Omlo | Genealogie de Boer | Genealogie Nijhuis | Genealogie Nijhof | Privacy

Aanvullingen, opmerkingen of informatie betreffende het op deze website gepubliceerde of heeft u suggesties voor verbetering(en) van het geheel of onderdelen daarvan, laat het mij weten en stuur uw reactie in een e-mail naar Hans Omlo.

genealogische gegevens samengesteld met PRO-GEN 'Genealogie ?a Carte' software
Free counter and web stats